Pages

Sunday, August 27, 2006

.::sahabat::.
Mungkin Tuhan sengaja mahu kita berjumpadengan orang yang salah sebelum menemui insanyang betul supaya apabila kita akhirnya menemuiinsan yang betul, kita akan tahu bagaimana untukbersyukur dengan nikmat pemberian dan hikmahdi sebalik pemberian tersebut. Apabila salah satupintu kebahagiaan tertutup, yang lain akan terbukatapi lazimnya kita akan memandang pintu yangtelah tertutup itu terlalu lama hinggakan kita tidaknampak pintu yang telahpun dibukakan untuk kita.

Kawan yang paling baik ialah seseorang yanganda boleh duduk di dalam buaian dan berbuaibersama tanpa berkata apa-apa pun dan kemudianberjalan pulang dengan perasaan bahawa itulahperbualan yang paling hebat yang pernah dialami.Memang benar yang kita tidak akan tahu apa yangtelah kita punyai sehinggalah kita kehilangannyadan juga benar bahawa kita tidak tahu apa yangkita rindukan sehinggalah 'ia' datang.

Memberi seseorang seluruh cinta anda bukanlahsatu kepastian yang mereka akan menyintai andakembali! Jangan harapkan cinta sebagai balasan.Nantikan sahaja ia untuk mekar di dalam hatimereka tapi sekiranya ia tidak, pastikanlah iaterus mekar di dalam hati anda. Ia cumamengambil masa seminit untuk jatuh hati padaseseorang, satu jam untuk menyukai seseorang,satu hari untuk menyintai seseorang tetapiiamengambil masa sepanjang hidup untukmelupakan seseorang.

Jangan pandang kepada kecantikan kerana bolehjadi ianya palsu. Jangan kejar kemewahan keranaianya akan susut. Carilah seseorang yangmembuatkan anda tersenyum kerana ia cumamemerlukan sekuntum senyuman untukmencerahkan hari yang suram. Carilah yangmembuatkan hati anda tersenyum. Akan tiba satuketika di dalam kehidupan apabila andateramatkan rindukan seseorang sehingga andaingin menggapainya dari mimpi anda danmemeluknya dengan sebenar.

Mimpilah apa yang ingin anda mimpikan, pergilahke mana-mana yang ingin anda tujui dan jadilahapa yang anda inginkan kerana anda hanyamemiliki satu kehidupan dan satu peluang untukmelakukan semua perkara yang ingin andalakukan.
Semoga anda memiliki kebahagiaan yang cukupuntuk membuatkan diri anda menarik, percubaanyang cukup untuk membuatkan anda kuat,kesedihan yang cukup untuk memastikan andaadalah seorang insan dan harapan yang cukupuntuk membuatkan anda bahagia. Selalubayangkan diri anda di dalam diri seseorang. Jikaanda rasa ianya menyakitkan anda, fikirlah iamungkin menyakitkan orang lain juga.

Kebahagiaan seseorang manusia tidak semestinya dalam memiliki segala yang terbaik.Mereka hanya membuat yang terbaik dalam hampir apa saja yang datang di dalam perjalananhidup mereka. Kebahagiaan terletak kepadamereka yang menangis, mereka yang terluka,mereka yang telah mencari dan mereka yang telahmencuba. Hanya mereka yang boleh menghargaikepentingan manusia yang telah menyentuh hidupmereka.

Cinta bermula dengan senyuman, mekar denganciuman dan berakhir dengan tangisan. Masadepan yang cerah sentiasa berteraskan kehidupanyang lalu yangtelah dilupakan. Anda tidak bolehmeneruskan kehidupan dengan sempurnasehingga anda melupakan kegagalan dankekecewaan masa silam. Semasa anda dilahirkan,anda menangis dan orang di sekeliling andatersenyum. Teruskanlah hidup anda supayaapabila anda mati nanti, andalah yang akantersenyum dan orang sekeliling anda pula yangakan menangis.